Het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS) dat gegevens bevat van mensen die zich hebben laten registreren mist 30 procent van de vaccinatiegegevens. Dat laat het Outbreak Management Team (OMT) in een advies aan demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid weten (pdf).

Gegevens van Nederlanders die zich hebben laten vaccineren en hiervoor toestemming geven zullen minimaal twintig jaar door het RIVM in de centrale vaccinatiedatabase worden bewaard. Van mensen die geen toestemming geven worden ook gegevens vastgelegd, maar zal het uitsluitend om geanonimiseerde data gaan, zo liet de minister eerder weten. Het gaat dan om vaccinatiegegevens (vaccin, batchnummer, prikdatum, eerste of tweede prik), herkomst (Nederland, BES-eilanden en CAS-landen) en leeftijdscohort (drie cohorten).

De data in CIMS is afkomstig van maar liefst 28 verschillende systemen en op het moment niet volledig. Volgens het OMT is de centrale vaccinatiedatabase naar schatting nu voor zeventig procent compleet in vergelijking
met het totaal aantal gezette vaccinaties. Het OMT roept alle partijen met klem op om de benodigde gegevens voor het landelijk vaccinatieregister CIMS aan te leveren.

Anonieme informatie over het aantal gezette vaccinaties bij mensen die geen toestemming gaven voor het opnemen van hun gegevens in CIMS is nog minder compleet. Op basis van informatie van de GGD’en blijkt zo’n 92 procent van de mensen die zich daar liet vaccineren toestemming heeft gegeven voor het opnemen van hun gegevens in CIMS. Voor personen gevaccineerd door huisartsen en in instellingen is dit percentage momenteel onbekend.

“Omdat de aanlevering van de gegevens niet compleet is. Dat de vaccinatiegegevens nog niet compleet en tijdig aan het CIMS aangeleverd wordt bemoeilijkt de monitoring, evaluatie, en bijsturing van het vaccinatieprogramma, terwijl juist een betrouwbaar zicht op de vaccinatiegraad en vaccineffectiviteit naar bijvoorbeeld regio en leeftijd essentieel is”, stelt het OMT, dat toevoegt dat ook het monitoren op bijwerkingen hierdoor wordt bemoeilijkt. De Jonge wordt opgeroepen om te onderzoeken hoe een volledig COVID-19-vaccinatieregister snel kan worden gerealiseerd.

Het cliëntportaal van het CIMS, toegankelijk via DigiD, geeft burgers sinds 8 april toegang tot hun eigen vaccinatiegegevens. Gevaccineerden die hun gegevens in CIMS laten registreren kunnen straks via de CoronaCheck-app een vaccinatiestatus genereren die gebruikt kan worden bij internationaal reizen. Ook wordt een papieren optie ontwikkeld waarbij mensen die geen toegang hebben tot het internet of een smartphone ook een vaccinatiebewijs kunnen aanvragen.

Voor mensen die zijn gevaccineerd maar geen toestemming hebben gegeven om hun gegevens in de centrale database te registreren of voor een andere reden niet geregistreerd staan in een van de bronsystemen, worden ook opties uitgewerkt. Als alles volgens planning verloopt zou het in juni mogelijk moeten zijn om de vaccinatiestatus via de CoronaCheck-app op te vragen.

Source