Defensie en de inlichtingendiensten moeten een grotere rol gaan spelen in het beschermen van Nederland tegen cyberdreigingen en waar nodig wordt de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) aangepast om de effectiviteit van de diensten te vergroten. Dat laat het CDA in het vandaag verschenen concept-verkiezingsprogramma weten (pdf).

Het programma heeft als titel “Zorg voor elkaar” en bevat twaalf prioriteiten van het CDA voor de periode 2021 tot en met 2025. Zo wil de partij meer geld voor Defensie. “We vinden dit belangrijk, omdat het leger ook in de 21e eeuw nog hard nodig is. Daarom zijn een goed salaris, betere kazernes en het beste materieel nodig. Ook krijgt het leger steeds meer taken, bijvoorbeeld om Nederland te beschermen tegen aanvallen op ons internet en spionage door andere landen”, zo laat het programma weten.

Verder wil het CDA de inlichtingen- en veiligheidsdiensten versterken om naar eigen zeggen Nederland te beschermen tegen de groeiende digitale en geopolitieke dreigingen uit landen als Rusland en China. Zo moet de gezamenlijke huisvesting worden gebruikt om voor de diensten een “Cyberhub” te creëren, waar het Defensie Cyber Commando en het Nationaal Cyber Security Centrum deel van uit maken. Het CDA vindt verder dat de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten waar nodig moet worden aangepast om de effectiviteit van de diensten te vergroten.

De partij zegt zich ook zorgen te maken over de cybersecurity van Nederland. “Kennis wordt gestolen, vitale systemen aangevallen en desinformatie verspreid. Om de digitale weerbaarheid te vergroten, willen wij een meerjarig cybersecurityprogramma onder leiding van een aparte Nationale Cybersecurity Coördinator”, gaat het programma verder. Nederland moet zich daarnaast beter voorbereiden en oefenen op een grootschalige verstoring van het digitale domein door een technische storing of cyberaanval.

Source