Het aantal Nederlandse bedrijven dat met een datalek te maken heeft gekregen is de afgelopen jaren toegenomen, zo stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. In 2019 kreeg een kwart van de bedrijven met 250 of meer werknemers te maken met een datalek waarbij een intern incident de oorzaak was, zoals een verloren usb-stick. In 2016 was dit nog zeventien procent. Daarnaast had acht procent van de bedrijven in 2019 te maken met een datalek als gevolg van een aanval van buitenaf, zoals een inbraak op een ict-systeem. Dat bedroeg in 2016 nog zes procent.

Bij kleinere bedrijven ligt het aantal slachtoffers van datalekken een stuk lager. Van de Nederlandse ondernemingen met twee of meer werknemers kreeg drie procent in 2019 te maken met een datalek. Twee procent van de bedrijven kreeg te maken met een datalek als gevolg van een aanval van buitenaf.

Verder meldt het CBS dat datalekken relatief vaak plaatsvinden in de gezondheidszorg. Bij zes procent van de bedrijven in de zorgsector werd in 2019 een datalek met een interne oorzaak gemeld. Eén procent van de zorgbedrijven meldde een datalek dat door een externe aanval werd veroorzaakt. Ook in de ict-sector vonden er volgens het CBS relatief veel datalekken plaats. Vier procent van de bedrijven in deze sector had in 2019 te maken met een dergelijk incident met interne oorzaak en drie procent van de ict-bedrijven was slachtoffer van een aanval van buitenaf.

Image

Source