Statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn op dit moment vooral gebaseerd op data uit overheidsregisters en enquêtedata, maar deze bronnen zullen in de toekomst steeds vaker worden gecombineerd met big data.

De instantie wil zelfs een dataecosysteem ontwikkelen om beter in de databehoeften van overheden te kunnen voorzien. “De kracht van het CBS ligt in de enorme datasets, de grote methodologische kennis, de innovaties en de mogelijkheden om data uit verschillende bronnen te combineren. In de samenwerking met bedrijven en kennisinstituten liggen grote kansen om aan de databehoefte van bijvoorbeeld overheden tegemoet te komen”, zegt Astrid Boeijen, hoofddirecteur Dataservices, Research en Innovatie bij het CBS.

Het CBS heeft de afgelopen jaren met verschillende partijen samengewerkt in de zoektocht naar nieuwe big data bronnen. Ook is er met deze partijen gekeken naar de technologische mogelijkheden om big data als bron in te zetten. Via het op te zetten dataecosysteem wil het CBS “actionable intelligence” gaan bieden. “Big data spelen daarbij een belangrijke rol: ze helpen om snel actuele data te maken en bieden de mogelijkheid van volledige waarneming in plaats van een steekproef”, aldus Boeijen. Het CBS zoekt nog partijen die aan het dataecosysteem willen meewerken.