In de onderstaande kwestie werden camerabeelden als bewijs in een ontslagprocedure toegelaten. Na een anonieme tip over vervreemding van (onder meer) goud, is werkgever een intern onderzoek gestart. Het zonder toestemming maken van beeldopnamen van een persoon is weliswaar op zichzelf aan te merken als onrechtmatig, maar het belang van waarheidsvinding prevaleert in dit geval. Werknemer is slechts vanuit één camera-standpunt en voor beperkte periodes gefilmd, waaruit blijkt dat geen verdere inbreuk is gemaakt dan wat voor vergaring van bewijs door werkgever minimaal noodzakelijk was.

https://www.recht.nl/art/171710