Burgemeester Nanning Mol van Laren

Cyberburgemeesters

Cybercriminelen ontwikkelen zich zo snel dat het lastig is voor lokale overheden om bij te blijven. Mol: “Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en dat geldt ook voor de digitale wereld. Daarom heb ik me met 13 andere burgemeesters verenigd met als doel onze samenleving digitaal weerbaarder en veiliger te maken. Met deze cyberburgemeesters volgen we de laatste ontwikkelingen op het gebied van digitale veiligheid en vertellen elkaar wat we in de eigen gemeente ondernemen. Zo leren we van elkaar.”

“Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en dat geldt ook voor de digitale wereld”

Versnippering

De landelijke samenwerking moet echt beter, constateert Mol. “Ik merk dat iedere gemeente zelf het wiel opnieuw aan het uitvinden is. Zo is er zowel in Rotterdam als in Utrecht een project om jongeren digitaal weerbaarder te maken om zo sexting aan te pakken. Terwijl je eigenlijk moet denken: we hebben een succesvolle aanpak. Hoe gaan we dit naar de rest van het land uitrollen? En dat moet haalbaar zijn want zo groot is Nederland niet. Daarom zouden de cyberburgemeesters graag een landelijke verandering zien. Dat er één beleidspersoon en ministerie zich inzet op het gebied van cyberveiligheid.”

Gezamenlijke cyberagenda

Het aantal mensen dat slachtoffer wordt van cybercriminaliteit neemt een enorme vlucht. Burgemeester Mol wil zijn inwoners bewust maken van het risico dat ze lopen maar doet dat niet alleen. “Wij bundelen onze krachten en zijn met de regio Gooi en Vechtstreek één cyberagenda aan het ontwikkelen. We pakken per gebied een aandachtspunt. Zo is in mijn gemeente Laren 30% van de inwoners 60+ dus wij focussen ons op het weerbaar maken van ouderen. Andere gemeenten zoals Huizen leggen de nadruk op ondernemers en in Hilversum zijn relatief veel jongeren slachtoffer. Onze bevindingen worden regelmatig met de regio Gooi en Vechtstreek teruggekoppeld zodat we het onderwerp ook op onze gezamenlijke agenda’s houden.”

Grote ramp

Kennisoverdracht is volgens de burgemeester een belangrijk middel tegen cybercriminaliteit. “Omdat steeds meer mensen met cybercriminelen te maken krijgen merk je dat de maatschappelijke bewustwording toeneemt. Vorige week hadden we een bijeenkomst over informatiebeveiliging binnen onze gemeente. Hieruit ontstond een levendige discussie met verrassende vragen. Dat vind ik een goede ontwikkeling maar ik heb gemerkt dat digitale veiligheid nog niet overal bovenaan de agenda staat. Pandemieën en cyberaanvallen zijn nieuwe vormen van risico’s die kunnen leiden tot een grote ramp. Aan dat besef moet nog gewerkt worden. Je kan de beste beveiliging hebben met ingewikkelde firewalls en protocollen maar de zwakke factor blijft de mens. Het is niet leuk om steeds een extra beveiligingsdrempel te nemen. Maar het hoort erbij. Daarom probeer ik ook altijd het goede voorbeeld te geven. Als burgemeester heb ik toegang tot veel gevoelige informatie. Ik moet hier natuurlijk heel secuur mee omgaan. Dus hoe verleidelijk het ook is om via een openbare wifi verbinding snel je mail te checken: doe het niet.”

“Pandemieën en cyberaanvallen zijn nieuwe vormen van risico’s die kunnen leiden tot een grote ramp. Aan dat besef moet nog gewerkt worden.”

Hoe zit het echt?

In oktober staat de Overheidsbrede cyberoefening van 2021 op de planning. Nanning Mol zou daar graag wat extra kennis over de werking van de beveiligingssystemen willen opdoen. “Ik heb als bestuurder natuurlijk veel te maken met het onderwerp digitale veiligheid maar ben op sommige gebieden een leek. Als een gediplomeerd persoon mij verzekert dat onze computersystemen goed zijn beveiligd, geloof ik dat natuurlijk. Maar ik beschik graag over wat extra technische kennis om te kunnen doorvragen. We beseffen allemaal dat het een heel belangrijp onderwerp is, maar toch weten weinig mensen hoe het precies zit.”

Overheidsbrede Cyberoefening

Deelname aan de Overheidsbrede Cyberoefening is gratis en bedoeld voor bestuurders en overheidsprofessionals die te maken hebben met (cyber)veiligheid, ICT en crisisbeheersing. Dit jaar kunnen deelnemers vanuit het bedrijfsleven ook aansluiten. De oefening is opgezet aan de hand van een fictief scenario en gericht op business continuity. Deelnemers thuis reageren op een aantal dilemma’s die aan de crisistafel worden besproken en geven sturing aan de afhandeling van de crisis. Het scenario is na afloop van de oefening beschikbaar.

Dit artikel werd gepubliceerd op digitaleoverheid.nl

Source