De Commissie heeft vandaag nieuwe gedetailleerde maatregelen aangekondigd die de weg zullen vrijmaken voor een vlotte overgang naar nieuwe btw-regels (belasting over de toegevoegde waarde) voor de e-commerce, die in januari 2021 in werking treden.

De vandaag gepresenteerde regels bevatten de stappen die moeten worden gezet om te garanderen dat onlinemarktplaatsen hun rol kunnen spelen in de strijd tegen fiscale fraude en om de administratieve lasten te verminderen voor bedrijven die online goederen verkopen.

De vandaag gepresenteerde nieuwe maatregelen passen in het kader van de bredere agenda van de EU om btw-fraude aan te pakken en de inning van btw op internetverkopen te verbeteren en moeten de lidstaten helpen om de 5 miljard euro aan belastinginkomsten die elk jaar in deze sector verloren gaan – een bedrag dat tegen 2020 tot 7 miljard euro kan oplopen – te recupereren.

Pierre Moscovici, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane, verklaarde in dit verband: “De EU bereidt zich voor op een gloednieuwe btw-regeling in 2021, die het gemakkelijker zal maken voor bedrijven om goederen online te verkopen, en voor lidstaten om verloren btw-inkomsten te recupereren. Dankzij de huidige voorstellen zullen onlinebedrijven zich volledig kunnen ontplooien terwijl malafide bedrijven of fraudeurs hen niet langer met lagere prijzen uit de markt zullen kunnen duwen. Hierin is er een wezenlijke rol weggelegd voor onlinemarktplaatsen.

Een nieuwe btw-regeling voor onlineverkopers

De vandaag voorgestelde uitvoeringsregels zullen ervoor zorgen dat een gloednieuwe btw-regeling klaar is voor bedrijven die online goederen willen verkopen, wanneer het goedgekeurde nieuwe wetgevingskader in 2021 van kracht wordt. Met de regels worden nieuwe bouwstenen voor de regeling ingevoerd die onlinebedrijven nodig zullen hebben om de eengemaakte markt van de EU ten volle te benutten.

Met het elektronische btw-portaal voor bedrijven of “éénloketsysteem” dat wordt opgericht in het kader van deze maatregelen zullen bedrijven die online goederen verkopen, hun btw-verplichtingen in de hele EU kunnen afhandelen via één gebruiksvriendelijk onlineportaal in hun eigen taal.

Zonder dit portaal zouden zij zich voor de btw moeten registreren in elke lidstaat waarnaar zij willen verkopen – volgens bedrijven één van de grootste belemmeringen voor kleine bedrijven die grensoverschrijdend actief zijn. De regeling bestaat al sinds 2015 voor aanbieders van elektronische diensten en functioneert goed.

Garanderen dat btw wordt betaald bij verkoop van goederen door onafhankelijke verkopers via onlinemarktplaatsen

Vanaf 2021 moeten onlinemarktplaatsen de btw innen wanneer niet-EU-bedrijven via hun platform goederen verkopen aan EU-consumenten. In de voorstellen van vandaag wordt verduidelijkt in welke situaties onlineplatforms worden geacht verkopen tussen gebruikers te hebben gefaciliteerd en welke gegevens zij moeten bijhouden over de verkopen via hun interface. Aangezien onlinemarktplaatsen aansprakelijk zullen worden gesteld voor de niet-betaalde btw, zullen de autoriteiten de verschuldigde btw gegarandeerd kunnen opeisen wanneer verkopers van buiten de EU de regels niet naleven.

Met de nieuwe regels zal met name worden gewaarborgd dat het juiste bedrag aan btw wordt aangerekend voor goederen die vanuit magazijnen in de EU worden verkocht, ook als de verkoop technisch gezien wordt verricht door niet-EU-bedrijven aan consumenten. Nu is het niet altijd gemakkelijk voor de lidstaten om de verschuldigde btw op goederen die vanuit zogenaamde “fulfilmentcentra” worden verkocht, te innen.

De nieuwe technische maatregelen zijn uitgewerkt in overleg met de onlineplatforms zelf en de autoriteiten van de lidstaten. Deze maatregelen zijn aangevuld met btw-vereenvoudigingen zodat marktplaatsen niet nodeloos met lasten worden opgezadeld en zij zich kunnen blijven concentreren op hun kernactiviteiten.

Volgende stappen

De vandaag voorgestelde uitvoeringsregels zullen nu ter goedkeuring aan de lidstaten in de Raad en ter raadpleging aan het Europees Parlement worden voorgelegd. De Commissie roept op om in 2019 snel tot overeenstemming te komen zodat bedrijven kunnen uitkijken naar een vlotte overgang naar de verruimde btw-regeling voor e-commerce in 2021.

Achtergrond

De voorgestelde uitvoeringsverordeningen die vandaag zijn gepresenteerd, bevatten de nadere voorschriften die moeten zorgen voor een goede werking van de nieuwe btw-regeling voor e-commerce, die in december 2017 door de lidstaten is vastgesteld en in januari 2021 in werking zal treden.

De maatregelen bouwen voort op de voorstellen voor een ingrijpende hervorming van het btw-stelsel van de EU, die de Commissie in oktober 2017 heeft gepresenteerd, en op haar btw-actieplan naar een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU, dat zij in april 2016 heeft gepresenteerd.

Het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) speelt een belangrijke rol in Europa’s eengemaakte markt. Met een opbrengst van meer dan 1 000 miljard euro in 2015 – dit is 7 % van het bbp in de EU – is de btw een belangrijke en groeiende bron van inkomsten in de EU. Ook een van de eigen middelen van de EU is gebaseerd op de btw.

Pagina van DG TAXUD over btw voor e-commerce inclusief wetteksten

Persbericht over de overeenkomst betreffende btw voor e-commerce van december 2017

Q&A betreffende btw voor e-commerce

Voorstel van de Commissie betreffende de hervorming van het EU-btw-stelsel

Actieplan betreffende de btw – Naar een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU

Strategie voor de digitale eengemaakte markt

Digitale eengemaakte markt – een modernere btw voor grensoverschrijdende e-commerce

IP/18/6732

http://www.europa-nu.nl/id/vku7ms4yiyyr/nieuws/btw_nieuwe_uitvoeringsbepalingen_voor_e?ctx=vjgtmkwna7mq&s0e=vhdubxdwqrzw