De Europese Commissie heeft vandaag nieuwe regels gepresenteerd voor kunstmatige intelligentie en de toepassingen waarvoor de technologie mag worden ingezet. Zo wil Brussel dat AI-systemen die een duidelijke bedreiging vormen voor de veiligheid, bestaansmiddelen en rechten van mensen, worden verboden.

Het gaat dan om systemen of toepassingen die menselijk gedrag manipuleren en systemen die “sociale scoring” door overheden mogelijk maken. Zo wordt in China een sociaal kredietscoresysteem gebruikt dat bijhoudt hoe mensen zich gedragen. Als gevolg van bijvoorbeeld bepaalde overtredingen kunnen mensen een lagere score krijgen, wat weer maatschappelijke gevolgen kan hebben.

Daarnaast wil de EC “strenge verplichtingen” voor AI-systemen waarvan het risico als “hoog” wordt bestempeld. Zo zullen alle systemen voor biometrische identificatie op afstand als risicovol worden beschouwd en aan strikte eisen moeten voldoen. Zo is het gebruik van dergelijke systemen in openbare ruimtes “in beginsel” verboden.

Er zijn echter uitzonderingen die het mogelijk maken om deze systemen wel in te zetten, zoals het zoeken naar een vermist kind, opsporen van een dader of verdachte van een ernstig misdrijf en het voorkomen van een aanslag. Er moet dan vooraf toestemming worden gegeven door een rechterlijke of andere onafhankelijke instantie, die slechts geldt voor een beperkte termijn en omgeving en voor specifieke databases.

Bij het gebruik van AI-systemen zoals chatbots moeten gebruikers zich ervan bewust zijn dat ze contact hebben met een machine. De Europese Commissie verwacht dat de meeste AI-systemen in de categorie “minimaal risico” vallen, zoals op AI-gebaseerde videospellen of spamfilters.

“Voor kunstmatige intelligentie is vertrouwen een must, geen luxe. Met deze baanbrekende regels neemt de EU het voortouw bij de ontwikkeling van nieuwe mondiale normen om ervoor te zorgen dat iedereen AI kan vertrouwen”, zegt Margrethe Vestager, Eurocommissaris voor Mededinging. “Door normen vast te stellen kunnen we de weg vrijmaken voor wereldwijde ethische technologie en ervoor zorgen dat de EU concurrerend blijft.”

Source