Britse scholen en universiteiten hebben vorig jaar ruim 1100 datalekken bij de Britse privacytoezichthouder ICO gerapporteerd. Dat blijkt uit cijfers die accountancykantoor UHY Hacker Young in handen kreeg via een freedom of information request, de Britse tegenhanger van het Wob-verzoek.

Scholen rapporteerden 703 datalekken, terwijl 443 meldingen van universiteiten en hogescholen afkomstig waren. Het aantal datalekken dat scholen rapporteren laat een stijging zien. In 2015 ging het om 571 meldingen, gevolgd door 674 meldingen in 2016 en 703 meldingen vorig jaar. Door de introductie van de Europese privacywetgeving AVG lopen onderwijsinstellingen het risico op hoge boetes als ze datalekken niet melden.

In mei van dit jaar kreeg de Universiteit van Greenwich nog een boete van omgerekend 137.000 euro opgelegd wegens een datalek dat een aantal jaren eerder had plaatsgevonden. Volgens de Britse privacytoezichthouder had de universiteit geen technische of organisatorische maatregelen genomen om het datalek, voor zover mogelijk, te voorkomen.

In Nederland ontving de Autoriteit Persoonsgegevens vorig jaar 10.000 meldingen van datalekken. Drie procent (300) van de meldingen was afkomstig van onderwijsinstellingen (pdf).