Grip krijgen op online middelen en de daaraan gekoppelde internetdomeinen; hoe pak je dat aan? Forum Standaardisatie en Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) hebben daarvoor de Handreiking Beheer Internetdomeinen Rijksoverheid opgesteld.

Aanpak

Deze handreiking biedt een aanpak om de internetdomeinen die op naam van de organisatie staan op orde te brengen. Met de handreiking wordt duidelijk welke internetdomeinen er zijn en of ze voldoen aan de geldende eisen. De handreiking laat ook zien hoe organisaties domeinnaambeheer structureel kunnen oppakken, zodat de kennis en procedures voor het beheer van internetdomeinen zijn geborgd in de organisatie.

Alle typen domeinen

De handreiking is toepasbaar op alle typen internetdomeinen. Denk aan websites, e-maildomeinen, sub-domeinen, online magazines, parkeerpagina’s en bijvoorbeeld redirects.

Implementatieworkshops

RDDI organiseert samen met ICTU implementatieworkshops voor de rijksoverheid rond deze handreiking.

Meer weten

Meer informatie over de handreiking en de workshops.

Source