De gemeente Breda gaat samen met politie en de Avans Hogeschool vrijwilligers opleiden die in hun buurt kennis over het voorkomen van cybercrime moeten delen. Inmiddels hebben dertig mensen zich aangemeld die tijdens vier bijeenkomsten tot ‘digitale buurtambassadeur‘ worden opgeleid.

“Cybercrime is een reëel en steeds groeiend probleem. We slaan de handen ineen om dat het hoofd te bieden. Het is heel mooi dat het actieve buurtpreventienetwerk in Breda samen met ons met deze uitdaging aan de gang gaat. Op een praktische en daadkrachtige manier. De nieuwe ambassadeurs zullen straks voorbeeld en vraagbaak zijn voor heel veel meer mensen in hun buurten”, zegt wethouder Greetje Bos.

Naast het fungeren als vraagbaak en aanspreekpunt voor buurtbewoners zullen de buurtambassadeurs ook de schakel tussen gemeente, politie en bewoners zijn. “Na de opleiding krijgen de vrijwilligers een ambassadeursrol in de buurt en worden ze actief betrokken bij verschillende preventieve activiteiten. Zo zal kennis en kunde omtrent digitale veiligheid zich als een olievlek verspreiden over de stad”, aldus de website Buurtpreventie Breda. Opgeleide vrijwilligers ontvangen het officiële certificaat Digitale Buurtambassadeur, zo meldt Nieuws.nl.

Source