Sinds duidelijk is dat de maximale boetes onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) torenhoog zijn, is de vraag waar de eerste zou vallen. Inmiddels zijn de eerste boetes een feit: één in Portugal en een in Oostenrijk.

https://www.recht.nl/art/169066