Wie misbruik van de CoronaCheck-app maakt, waarmee gebruikers kunnen aangeven dat ze zijn getest en straks ook hersteld van een coronabesmetting of gevaccineerd, kunnen een boete van 95 euro krijgen. Dat laat demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid op vragen van het CDA en de SGP weten.

De partijen stelden vragen over het wetsvoorstel dat voor het kunnen gebruiken van de CoronaCheck-app aan de Tweede Kamer is aangeboden. Bij de CoronaMelder-app was er bewust voor gekozen om een antimisbruikbepaling in de wet op te nemen. Daar is bij de CoronaCheck-app niet voor gekozen.

Volgens De Jonge is de antimisbruikbepaling voor Coronamelder bedoeld om te voorkomen dat iemand wordt gedwongen de app te gebruiken. Bij de CoronaCheck-app is dat anders, zo stelt de minister. “Vooraf weten mensen dat zij naar een activiteit toe gaan waarvoor een testbewijs van overheidswege verplicht gesteld is. Betrokkene is dan verplicht zijn testbewijs te laten zien en er rust op degene die de activiteit organiseert een verplichting om het testbewijs te controleren.”

Het vragen naar een testbewijs is dan ook de bedoeling en kan daardoor geen misbruik opleveren, gaat De Jonge verder. De minister voegt toe dat dit de reden is waarom het wetsvoorstel geen antimisbruikbepaling bevat. “Dit neemt vanzelfsprekend niet weg dat als de gebruiker zelf misbruik maakt van CoronaCheck, door bijvoorbeeld te proberen met de telefoon met daarop het testbewijs van een ander binnen te komen bij een evenement, dit een overtreding oplevert”, waarschuwt De Jonge. Op een dergelijke overtreding staat een boete van 95 euro.

Source