Bitcoinplatform Bitcoin Meester hoeft veertien transacties van een klant die daarmee vierduizend procent winst maakte maar door een systeemfout werden teruggedraaid niet te vergoeden, zo heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Op 26 februari vorig jaar verkocht de klant de cryptovaluta Hedera aan Bitcoin Meester om daarmee de cryptovaluta Aion te verkrijgen. Vervolgens verkocht de klant de verkregen Aion weer aan Bitcoin Meester voor Hedera.

De prijs waarvoor Bitcoin Meester Hedera van de klant kocht lag 2,5 tot 25 keer hoger dan de prijs waartegen de klant vrijwel tegelijkertijd diezelfde Hedera van Bitcoin Meester kocht. Hierdoor kon de klant binnen een tijdsbestek van ongeveer twaalf minuten met veertien transacties een winst van ruim vierduizend procent maken. De transacties werden door het systeem van Bitcoin Meester opgemerkt, dat de klant van zijn account uitlogde en de transacties terugdraaide.

Toen de klant inlogde zag hij dat alle transacties waren teruggedraaid en ook de daarmee gemaakte winst was verdwenen. De klant eiste dat Bitcoin Meester ruim 1,3 miljoen tokens terugstort en wegens de misgelopen winst een schadevergoeding van 43.000 euro betaald. Volgens Bitcoin Meester werden de transacties teruggedraaid omdat door een bug in haar systeem bij de verwerking van elke transactie een veel te lage terugkoopprijs van Hedera werd gehanteerd.

Volgens de rechter heeft het bitcoinplatform aangetoond dat er een fout in haar systeem zat waardoor zij aan de klant een hogere inkoopprijs voor Hedera betaalde dan zij van de klant ontving voor diezelfde Hedera. Bitcoin Meester stelde dat zij een broker is en zelf pas een transactie uitvoert nadat een klant een cryptovaluta heeft ge- of verkocht. Door de fout in het systeem was er geen reële transactie mogelijk, want Bitcoin Meester kon door de foutieve prijs de transactie van de klant namelijk niet uitvoeren op de cryptovalutamarkt. De rechter stelde dan ook dat het bitcoinplatform niet niet onbetamelijk heeft gehandeld jegens de klant.

Vervolgens keek de rechtbank of voor elk van de veertien transacties een afzonderlijke overeenkomst tot stand is gekomen tussen beide partijen. “De vraag is dus: mocht [eiser] er op vertrouwen dat Bitcoin Meester de Hedera keer op keer voor een beduidend hogere prijs van hem wilde terugkopen dan waarvoor zij deze even tevoren aan hem had verkocht?”, stelde de rechter de vraag, die tevens opmerkte dat hierbij van belang is dat het in dit geval niet ging om één transactie, maar veertien gelijksoortige transacties binnen twaalf minuten.

Daarnaast werd de winst in dit geval niet veroorzaakt door een koersstijging, maar doordat Bitcoin Meester keer op keer bereid was de cryptovaluta voor hoger bedrag terug te kopen dan waarvoor zij dezelfde valuta even tevoren had verkocht. “Dit laatste is economisch gezien niet rationeel”, aldus de rechter. Die voegt toe dat met de transacties geen koerswinst, maar transactiewinst werd gemaakt. “Ook dit is uitzonderlijk en ongebruikelijk.”

De rechter komt op basis van deze twee aspecten tot de conclusie dat de klant er niet op mocht vertrouwen dat er steeds een overeenkomst tussen hem en Bitcoin Meester tot stand was gekomen. Er is dan ook geen sprake van een wanprestatie aan de kant van Bitcoin Meester, zoals de klant claimde. De eis van de klant om de 1,3 miljoen tokens terug te storten en een schadevergoeding van 43.000 euro te betalen werd dan ook door de rechter afgewezen. Wel werd de klant veroordeeld tot het betalen van de proceskosten van Bitcoin Meester die bijna 2900 euro bedragen.

Source