Technologische ontwikkelingen brengen steeds nieuwe juridische vragen mee. Eén van
die technologische ontwikkelingen is de verschuiving van lokaal opgeslagen software en
gegevens naar andere locaties. De verschuiving naar cloud computing brengt onder meer vragen mee omtrent het leggen
van bewijsbeslag onder een wederpartij indien gegevens zich ergens anders bevinden.
Bijvoorbeeld in hoeverre bewijsbeslag bij een cloudprovider effectief is. Immers, de
bestanden kunnen zich op verschillende locaties, waaronder in het buitenland, bevinden.

https://www.recht.nl/art/169404