De Raad heeft vandaag nieuwe Europese telecomregels aangenomen om een snelle uitrol van 5G en andere technologieën van het netwerk van de volgende generatie in heel Europa te bevorderen, om grensverleggende innovatie te stimuleren en om de consument beter te beschermen op het gebied van elektronische communicatie. De twee wetgevingsteksten – het Europees wetboek voor elektronische communicatie en een herzien mandaat voor het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) – omvatten ook een levensreddend openbaar waarschuwingssysteem en prijsplafonds voor oproepen en tekstberichten binnen de EU.

De hervorming staat centraal in de inspanningen van de EU voor hoogwaardige vaste en mobiele connectiviteit voor iedereen, wat cruciaal is voor een wereldwijd concurrerende economie en een moderne, inclusieve samenleving.

Europees wetboek voor elektronische communicatie

Het wetboek bevat maatregelen om concurrentie te bevorderen en investeringen in netwerken met zeer hoge capaciteit aan te wakkeren. Het betreft onder meer spectrumtoewijzing, de toegang van operatoren tot netwerken en de symmetrische regulering van alle netwerkaanbieders in specifieke situaties.

Consumenten zullen dankzij het wetboek beter beschermd zijn. Zo zullen de consumentenregels nu ook gelden voor diensten die op het internet worden aangeboden, zoals berichten-apps. De lidstaten zullen ook regels moeten aannemen voor schadevergoeding wegens wangedrag door aanbieders van elektronische communicatienetwerken of -diensten.

Na de succesvolle uitrol het Europees noodnummer 112 en de positieve ervaringen in bepaalde EU-landen zullen alle lidstaten een openbaar waarschuwingssysteem opzetten om burgers beter te beschermen. Dit “omgekeerde 112“-systeem zal waarschuwingen naar mobiele telefoons van mensen sturen bij een natuurramp, terreuraanslag of andere noodsituatie in het gebied waar die mensen zich bevinden. Het systeem moet binnen 3,5 jaar na de inwerkingtreding van het wetboek uitgerold zijn.

Berec-verordening

De regelgevende instantie van de EU, het Berec, zal de EU-landen verregaand helpen bij het uitrollen van netwerken met zeer hoge capaciteit, en zal bijdragen tot de vlotte toepassing van de regelgeving in het wetboek voor elektronische communicatie.

Krachtens de nieuwe regels voor goedkoper bellen binnen de EU zal de detailhandelsprijs van mobiele of vaste oproepen vanuit het thuisland van de consument naar een ander EU-land maximaal nog 19 eurocent per minuut bedragen. Tekstberichten binnen de EU zullen maximaal nog 6 eurocent per bericht mogen kosten. De nieuwe maximumtarieven gaan al in op 15 mei 2019.

Wetgevingsproces en volgende stappen

Met de stemming van vandaag in de Raad wordt de wetgevingsprocedure voor zowel het wetboek als de Berec-verordening afgesloten. Een voorlopig akkoord met het Europees Parlement over beide teksten werd bereikt op 5 juni 2018, en het Europees Parlement gaf zijn fiat op 14 november 2018. De wetgevingsbesluiten zullen op 12 december door beide instellingen worden ondertekend en op 17 december in het Publicatieblad van de EU worden bekendgemaakt. Beide besluiten treden 3 dagen na de bekendmaking in werking.

Naar de bladzijde “Vergaderingen” Download als PDF

http://www.europa-nu.nl/id/vku0grasmpzo/nieuws/betere_connectiviteit_eu_keurt?ctx=vjgtmkwna7mq&s0e=vhdubxdwqrzw