De Europese betaalrichtlijn PSD2 (Payment Service Directive 2) zal waarschijnlijk deze maand van kracht worden, zo heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bekendgemaakt. Bankklanten kunnen straks derde partijen toegang tot hun betaalgegevens geven.

Nadat de klant toestemming heeft gegeven moet de bank alle transactiedata van de rekeninghouder met een externe partij delen voor een periode van 90 dagen, waarna de klant zijn toestemming kan vernieuwen. Klanten kunnen op elk moment hun toestemming intrekken. De ACM zal op een deel van de betaalrichtlijn toezicht houden. “Wij controleren – nadat PSD2 van kracht wordt – of banken iedereen gelijk behandelen bij het afgeven van een bankrekening. En of de toegang tot de bankrekening uitgebreid genoeg is om betaaldiensten aan te bieden”, aldus de toezichthouder.

De ACM hield al toezicht op het berekenen van toeslagen voor het gebruik van een betaalmiddel. Dit zal met de invoering van PSD2 iets veranderen. Voor het grootste deel van de betaaltransacties mogen winkeliers straks geen toeslagen meer in rekening brengen voor het gebruik van het betaalmiddel. Winkeliers mogen zo alleen nog de werkelijke kosten in rekening brengen. Verder zal de ACM toezicht houden of de toegang tot betaalsystemen voor het aanbieden van betaaldiensten niet onnodig wordt beperkt of geweigerd.

Het wetsvoorstel over de PSD2 werd vorig jaar door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen. “Het kabinet moet nu nog een besluit nemen, zodat het wetsvoorstel van kracht wordt. De verwachting is dat dit nog in februari 2019 gebeurt”, zo laat de ACM weten. Eerder uitte privacystichting Privacy First haar zorgen over de betaalrichtlijn en pleitte voor het invoeren van een opt-out register.