In de nieuwe Wet computercriminaliteit III, die per 2019 van kracht wordt, zijn verschillende ‘hackbevoegdheden’ opgenomen voor politie en justitie. Deze AMvB besluit werkt dit verder uit. In de eerste plaats worden in het besluit de misdrijven aangewezen waarvoor de hackbevoegdheden als opsporingsmethode mogen worden toegepast. In de tweede plaats stelt het besluit eisen aan de technische hulpmiddelen waarmee politie en justitie mogen hacken.

https://www.recht.nl/art/168583