De Belgische privacytoezichthouder GBA heeft Facebookgebruikers in het land waarvan de persoonsgegevens zijn gelekt opgeroepen om een klacht in te dienen. Vorige week kwamen de gegevens van 533 miljoen Facebookgebruikers op straat te liggen, waaronder ruim 3,1 miljoen Belgen. Het gaat om verschillende soorten gegevens, zoals naam, telefoonnummer, woonplaats, geboortedatum en in sommige gevallen ook e-mailadres.

Naar aanleiding van het datalek heeft de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) de Ierse privacytoezichthouder benaderd, aangezien het Europese hoofdkantoor van Facebook zich in Ierland bevindt. De GBA vindt dat Facebook zijn verantwoordelijkheid moet nemen en zo snel mogelijk volledige opheldering moet geven. De sociale netwerksite liet weten dat de gegevens al in het verleden zijn gestolen en de gebruikte kwetsbaarheid is verholpen, maar heeft nog altijd niet uitgelegd wat er precies heeft plaatsgevonden.

“Facebook moet zijn gebruikers accuraat informeren over de precieze impact voor hen en de mogelijke maatregelen die zij kunnen nemen”, aldus de Gegevensbeschermingsautoriteit. Die waarschuwt dat de gestolen data onder andere kan worden gebruikt om Facebookgebruikers op te lichten. Gebruikers worden dan ook opgeroepen om alert te zijn.

Daarnaast adviseert de GBA om een klacht in te dienen. “Wist u dat als uw persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt als gevolg van een gegevenslek, u altijd een klacht kunt indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit? Zelf als de verantwoordelijkheid voor het lek bij een organisatie ligt waarvan het hoofdkantoor zich niet in België bevindt, zorgt de GBA ervoor dat uw klacht wordt behandeld.”

Source