Veel mensen werken nog altijd thuis en voor deze groep is het belangrijk dat ze hun persoonlijke computer en zakelijke computer gescheiden houden, zo stelt de Belgische politie. Zo wijst de Federale Politie naar een onderzoek waaruit blijkt dat thuiswerkers wekelijks tientallen risicovolle en frauduleuze websites bezoeken, die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van hun bedrijf.

“De frauduleuze sites hadden kunnen worden geblokkeerd als de werknemer vanop zijn computer op het werk werkte. De beveiliging is bij je thuis echter niet dezelfde”, zo stelt de Belgische politie. Thuiswerkers krijgen dan ook het advies geen privézaken op de werkcomputer te doen. “Als je thuiswerkt en gebruikmaakt van een door je werkgever ter beschikking gestelde computer, beperk dan het gebruik ervan tot deze beroepsactiviteit”, zegt commissaris Olivier Bogaert van de Federal Computer Crime Unit.

Source