Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) heeft in de eerste negen maanden van dit jaar meer meldingen van ransomware, phishing en andere cyberincidenten ontvangen dan in heel 2019 bij elkaar. Ging het vorig jaar nog om bijna 4500 meldingen, van januari tot en met september dit jaar kwamen er zo’n 5400 meldingen binnen, zo meldt De Tijd.

“De belangrijkste soorten gerapporteerde incidenten zijn phishingfraude, ransomware en computervirussen”, antwoordt premier Alexander De Croo op vragen van N-VA-parlementslid Katrien Houtmeyers. “Het Centrum beoordeelt bij elke melding van een incident of die voldoet aan de criteria om het nationale cybernoodplan te activeren, of het Centrum zelf bijstand kan verlenen waar die gevraagd is”, gaat De Croo verder.

Volgens de Belgische premier ligt het werkelijke aantal slachtoffers veel hoger. “Bedrijven en particulieren melden zelden dat ze slachtoffer zijn geworden van een cyberincident, en ze dienen ook niet altijd klacht in bij de politie. Met uitzondering van enkele aanbieders van essentiële diensten die onder de Netwerk- en Informatiebeveiligingswet vallen is er geen meldingsplicht van cyberincidenten.” Het feit dat er meer meldingen bij het CCB zijn binnengekomen kan er volgens De Croo op wijzen dat het CCB bekender is geworden.

Source