Vanaf april 2019 zullen Belgen
naar alle waarschijnlijkheid bij de aanvraag van een identiteitskaart, hun
vingerafdruk moeten afgeven. Deze afdruk zal vervolgens worden opgeslagen middels
een elektronische chip op de betreffende ID-kaart. Het wetsontwerp is inmiddels
goedgekeurd door de Kamercommissie Binnenlandse Zaken en moet derhalve nog
langs de Belgische Kamers ter goedkeuring. Opvallend is dat de kritiek van de
Gegevensbeschermingsautoriteit, de privacywaakhond van België, hiermee volledig is genegeerd.

In België maar ook in
Nederland, geldt al langer dat burgers voor een nieuw paspoort hun vingerafdruk
moeten afstaan. De Belgische regering wil deze verplichting nu
uitbreiden naar identiteitskaarten omdat met de terroristische aanslagen van
Parijs en Brussel is gebleken dat terroristen middels identiteitsfraude gemakkelijk
konden doorreizen. Een vingerafdruk zou vervalsing moeten bemoeilijken. Binnen
de Europese Commissie zijn recent om die reden eveneens voorstellen gedaan om
vingerafdrukken op te nemen als biometrische kenmerk in het document.

Het wetsvoorstel heeft in België
tot veel kritiek geleid. Al eerder had de Gegevensbeschermingsautoriteit geadviseerd
het ontwerp af te keuren. De autoriteit was van mening dat het opnemen van
vingerafdrukken van de volledige bevolking niet proportioneel is in het kader
van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het wetsvoorstel is daarmee
in strijd met de AVG en behoeft derhalve nog een Data Protection Impact
Assessment, aldus de autoriteit. Een volledige databank met alle
vingerafdrukken van de Belgische inwoners gaat er in ieder geval niet komen. De
gevoelige gegevens mogen slechts voor drie maanden worden opgeslagen en moeten
daarna worden vernietigd.

In Nederland is terughoudend
gereageerd op het voorstel van de Europese Commissie. Nederland is in 2014
gestopt met het opnemen van vingerafdrukken in ID-kaarten en stelt dan ook geen
reden te zien om naast de huidige veiligheidskenmerken nog deze biometrische
gegevens op te nemen in de ID-kaart.  

https://www.solv.nl/weblog/belgie-wil-vingerafdrukken-op-id-kaart/21654