Laatste update: 23 september 2018

De belastingdienst gaat kenteken-scanners gebruiken om te controleren of automobilisten voldoende belasting betalen. Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Snel (D66) van Financiën.

De Wet op de motorrijtuigenbelasting krijgt een extra artikel 77a waarin geregeld wordt dat de belastingdienst een camera mag gebruiken om “toezicht op en de handhaving van deze wet” mogelijk te maken. De belastingdienst legt hiervoor de volgende gegevens vast: “het kenteken, de locatie, de datum en het tijdstip van vastlegging en de foto-opname van het motorrijtuig”.

De gegevens worden binnen maximaal zeven dagen geautomatiseerd vergeleken met andere gegevens die de belastingdienst heeft. Zodra daar een verschil wordt geconstateerd, zal de belastingdienst de gegevens verder verwerken om bijvoorbeeld een naheffing of een boete te kunnen opleggen. De gegevens waar niets opvallends bij wordt geconstateerd, worden na de vergelijking vernietigd.

De belastingdienst komt nog met een cameraplan waarin het precieze aantal en de locaties van de camera’s worden aangegeven. Sowieso gaat de dienst gebruik maken van de 800 kentekenherkennings-camera’s van de politie, maar men neemt ook vier eigen controle-auto’s met een camera in gebruik. Het kenteken-scannen zou per 1 januari 2019 ingezet kunnen worden.

Het cameraplan is nog niet bekend, maar de reactie van de Autoriteit Persoonsgegevens is wel al beschikbaar. De toezichthouder eist dat er bij het opstellen van het cameraplan expliciet wordt getoetst (pdf) wat de noodzaak en proportionaliteit van de op te stellen camera’s is.

Hoge Raad

De belastingdienst gebruikte al eerder kentekencamera’s om te controleren of automobilisten hun belasting betalen. De Hoge Raad oordeelde echter dat de belastingdienst dat deed zonder dat daar een wettelijke basis voor was. De Hoge Raad oordeelde dat het “om het systematisch verzamelen, vastleggen, bewerken en jarenlang bewaren van gegevens over de bewegingen van voertuigen op diverse plaatsen in Nederland” ging en “niet om één of enkele waarnemingen in de openbare ruimte”. 

De belastingdienst leest hierin de mogelijkheid om dus wél kenteken-scanners in te kunnen zetten als het gaat om controles op basis van “één of enkele waarnemingen”. Met dit wetsvoorstel wordt die wettelijke basis nu gecreëerd.

Niet alleen gebruikte de belastingdienst volgens de Hoge Raad de kentekencamera’s onrechtmatig, de dienst ‘vergat’ ook dat gegevens die niet meer nodig zijn, vernietigd moeten worden. Miljoenen kentekenfoto’s bleken door de belastingdienst ten onrechte jarenlang te zijn bewaard.

Glijdende schaal

Critici, waaronder Privacy First, vrezen een glijdende schaal. “Alles aan deze wet lijkt een opstapje tot meer controle met camera’s. Het wordt dan nu voor doel A gebruikt, maar je zult zien dat uiteindelijk doel B tot en met Z erbij worden gehaald.”

De belastingdienst bevestigt inderdaad aan RTL Nieuws dat ze momenteel bekijken of ook het privégebruik van lease-auto’s met de kentekenscanners kan worden gecontroleerd.

Laatste update: 23.09.2018

Status onderwerp: voorstel

Impact op privacy:

Dossier tweede kamer: 35027

Bekeken: 29.009 keer.

Tags: ANPR, belastingdienst, fiscus, fiod, kenteken