Software voor beeldherkenning van Google onderscheidt mensen op een foto niet langer als man of vrouw, maar alleen als een persoon, ontdekte Business Insider. Het gaat om software die door ontwikkelaars gebruikt kan worden om met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) beelden te analyseren.

De software kan onder meer gebruikt worden om te herkennen wat er op een foto staat. Door beelden aan te leveren, kan Vision AI bijvoorbeeld objecten identificeren door er een label aan te plakken.

Uit een e-mail aan gebruikers van de software, die is ingezien door Business Insider, blijkt dat Google afstand doet van de labels waarin een gender gebruikt wordt. Mensen worden daardoor niet langer geïdentificeerd als ‘man’ of ‘vrouw’, maar als ‘persoon’.

Google heeft de keuze gemaakt op basis van ethische richtlijnen rond het gebruik van AI, die het bedrijf in juni 2018 presenteerde. “Omdat iemands gender niet vastgesteld kan worden op basis van hoe die persoon eruitziet, hebben we besloten de genderlabels te verwijderen”, citeert Business Insider de beslissing.

Het labelen van personen als man of vrouw zorgt automatisch voor fouten als mensen zich als non-binair identificeren. Ook personen die uiterlijke kenmerken van het andere geslacht vertonen, kunnen verkeerd gelabeld worden.

Source