Er moet een meerjarig actieplan komen voor de aanpak van cybercriminaliteit in Nederland, zo vinden ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland met het oog op de behandeling van de begroting van Justitie en Veiligheid deze week in de Tweede Kamer.

Volgens de ondernemersorganisaties vraagt cybersecurity om een centrale en meerjarige aanpak. Zo zouden bedrijven veel sneller moeten worden geïnformeerd over kwetsbare of gecompromitteerde ict-systemen. Juridische hobbels die dit in de weg staan moeten met spoed worden opgelost. Verder pleitten VNO-NCW en MKB-Nederland voor investeringen in de kennis en capaciteit bij politie en justitie.

Er moet ook meer geld naar de Autoriteit Persoonsgegevens en dan specifiek voor de vergunnings-, goedkeurings- en voorlichtingstaken. De ondernemersorganisaties stellen dat er een achterstand bij de privacytoezichthouder is waar het bedrijfsleven grote last van heeft. “Trajecten duren vaak jaren”, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Source