Bedrijven die met toezicht worden geconfronteerd, zijn gehouden op verzoek van een toezichthouder in beginsel alle informatie te verstrekken. Met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is in de praktijk de vraag opgekomen of een toezichthouder bevoegd is om persoonsgegevens te verwerken. Hof Den Haag oordeelde dat de Autoriteit Consument en Markt inderdaad bevoegd was om tijdens een bedrijfsbezoek persoonsgegevens te kopiëren.

https://www.recht.nl/art/182140