Eén privacywet voor de
gehele Europese Unie: dat klinkt bijna te mooi of eenvoudig om waar te zijn. En
dat is het ook. De Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) heeft
directe werking, maar dat betekent niet dat de privacy in iedere lidstaat op
eenzelfde manier wordt gewaarborgd. Doordat de AVG op veel plaatsen ruimte laat
voor nationale invulling, kunnen lokale (uitvoerings)wetten per lidstaat
verschillen. Er wordt gesteld dat de AVG op die plekken materieel gezien het
karakter van een richtlijn heeft en een ‘atypische verordening’ is. 

Afhankelijk van het terrein is het ofwel verplicht ofwel facultatief voor
lidstaten om via uitvoerings- en sectorspecifieke wetten de AVG verder in te
kleuren. In onze blog voor Privacyweb zijn diverse situaties uiteengezet waarin
afwijkende bepalingen gehanteerd worden. Lees hier meer!  

https://www.solv.nl/weblog/avg-gelden-nu-overal-in-de-eu-dezelfde-privacyregels/21761