De Autoriteit Persoonsgegevens wil groeien naar een structurele financiering van 100 miljoen euro per jaar, zo heeft de privacytoezichthouder aan informateur Hamer laten weten. De AP kampt naar eigen zeggen met verschillende knelpunten in de organisatie en grote werkachterstanden waardoor het nu niet voldoet aan haar wettelijke taak als toezichthouder en niet toekomt aan de uitvoering van haar strategische prioriteiten.

Ook stelt de AP dat het risico bestaat dat het steeds verder achterloopt op nieuwe ontwikkelingen. De toezichthouder wil daarnaast meer tijd kunnen investeren in voorlichting aan burgers en bedrijven om klachten en verkeerde verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. “Dit kan nu onvoldoende, wat de reputatie van de AP schaadt en de meldingsbereidheid”, aldus de toezichthouder. Die wil burgers en bedrijven goed en snel kunnen helpen.

Op dit moment liggen er 9800 klachten van burgers bij de Autoriteit Persoonsgegevens op de plank en is er een wachttijd van zes maanden voordat de AP klachten in behandeling kan nemen. De toezichthouder zegt ook dat het te weinig verplichte onderzoeken doet naar grootschalige Europese informatiesystemen waarin gegevens van politie en justitie worden gedeeld en onvoldoende kan deelnemen aan het maatschappelijk debat over relevante onderwerpen als AI en de rol van grote techbedrijven.

KPMG deed op verzoek van de AP en het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek naar de capaciteit van de toezichthouder. “Geconstateerd is dat de AP nog altijd een organisatie in opbouw is. Een aantal functies zijn nog niet ingevuld, de automatiseringsgraad is laag en haar bedrijfsvoering staat nog in het begin van ontwikkeling”, zo liet demissionair minister Dekker voor Rechtsbescherming aan de hand van het onderzoeksrapport weten. Ook tijdsregistratie bij de toezichthouder staat nog in de kinderschoenen.

Er zijn op dit moment onvoldoende processen bij de AP vastgelegd waardoor taken en benodigde financiële middelen alleen met onzekerheden zijn te beschrijven, zo stellen de onderzoekers. Dit maakt het niet mogelijk om een eenduidig antwoord te geven hoeveel geld en medewerkers de Autoriteit Persoonsgegevens nodig heeft om de taken uit te voeren, merkte Dekker op. De minister heeft ervoor gekozen om voor dit jaar het budget voor de AP te verhogen zodat het gelijk is aan de realisatie van 2020. Het is vervolgens aan een volgend kabinet om te bepalen of en hoe de toezichthouder mag groeien.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens moet het groeien naar een structurele financiering van 100 miljoen euro, vergelijkbaar met andere Nederlandse toezichthouders. Op dit moment telt de organisatie 184 medewerkers. Dat moeten er over vier jaar 470 zijn. De AP stelt dat er nu actie moet worden ondernomen. “Alleen dan kan Nederland verantwoord economisch blijven groeien en verder digitaliseren.”

Image

Source