De systematische registratie van IP-adressen van gebruikers van een peer-to-peer netwerk die mediabestanden delen en de mededeling van hun namen en
postadressen aan de houder van de IE-rechten of aan een
derde opdat een schadevordering kan worden ingesteld, is onder bepaalde
voorwaarden toegestaan. Het door de houder van IE-rechten ingediende verzoek om informatie moet
evenwel gerechtvaardigd en evenredig zijn.

Source