Platforms met
gebruiker-gegenereerde content beginnen steeds meer zorg te dragen voor de
intellectuele eigendomsrechten van de betrokken rechthebbenden. Een mooi
voorbeeld hiervan is Google dat vorige week in een statement verklaarde
auteursrechtelijke informatie te gaan delen bij zoekresultaten van
afbeeldingen.

Google erkent in zijn
statement dat het momenteel lastig is om op het internet te achterhalen wie de
maker is van een afbeelding en welke rechten daaraan verbonden zijn. Om die
reden worden afbeeldingen bij zoekresultaten uit Google vaak onrechtmatig door
derden (her)gebruikt. Door metadata te gaan verstrekken hoopt Google het onrechtmatige
gebruik enigszins aan te pakken. Deze metadata omvat specifieke informatie
omtrent de maker van de afbeelding en de daaruit voortvloeiende rechten. Google
heeft overigens ook al laten weten in de toekomst een optie te gaan toevoegen
waarbij auteursrechten kunnen worden geclaimd op afbeeldingen middels een ‘copyright
notice’.

Het delen van
auteursrechtelijke informatie door Google is een ontwikkeling die in lijn is met
de toenemende verantwoordelijkheden die soortgelijke platforms worden opgelegd in
het kader van IE-rechten. Zo werkt de EU op dit moment aan een herziene
Auteursrichtlijn waarin onder meer is opgenomen dat platforms moeten gaan
controleren of hun gebruikers auteursrechtelijk beschermd materiaal uploaden.
Een dergelijk beschermingsniveau biedt Google nu nog niet maar het bedrijf
toont in ieder geval initiatief om de rechten van Auteurs op het web beter te
waarborgen.

https://www.solv.nl/weblog/auteursrechtelijke-informatie-bij-google-afbeeldingen/21633