Voor het plaatsen op een website van een foto die met toestemming van de auteur vrij toegankelijk was op een andere website, is een nieuwe toestemming van de auteur vereist. Dit geldt zelfs voor foto’s met bronvermelding in een schoolpresentatie die door de school online wordt gezet.