De toenemende digitalisering biedt allerlei kansen, maar kan ook onze vrijheid onder druk zetten als we hier ons niet bewust van zijn, zo stelt Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Door digitalisering en techniek is het mogelijk om mensen te volgen, te sturen en te beheersen. “En als je je daar niet bewust van bent, kan dat zelfs heel ongemerkt. Dat kan ons terug brengen naar zeer onvrije tijden”, schrijft Wolfsen in een blog.

De AP-voorzitter wijst naar organisaties die allerlei informatie verzamelen en gebruiken om mensen te profileren. “Persoonsgegevens – zoals uw financiën, denkniveau, geaardheid, gezondheid en culturele achtergrond – zeggen heel veel over u en hoe u uw leven inricht. Het zijn dan ook bij uitstek gegevens waarmee zowel publieke als commerciële organisaties onderscheid kunnen maken tussen mensen”, merkt Wolfsen op.

Dit kan tot discriminatie, uitsluiting en politieke onderdrukking leiden, maar ook tot minder zichtbare vormen van ongelijkheid, “In onze moderne, gedigitaliseerde samenleving zien wij het principe van ongelijkheid in vele nieuwe gedaantes verschijnen. Vaak onzichtbaar en sluipend. En juist daarin schuilt het gevaar”, waarschuwt de AP-voorzitter. Het gaat dan bijvoorbeeld om een situatie waarbij het systeem bepaalt welk nieuws, aanbiedingen en informatie gebruikers te zien krijgen.

Toch zijn er maatregelen die mensen kunnen nemen, laat Wolfsen weten. Zo wordt aangeraden om cookies niet klakkeloos te accepteren, privacyverklaringen door te lezen, op te letten bij het installeren van apps en gebruik te maken van het recht om op te vragen welke persoonsgegevens een organisatie bijhoudt en het recht om die gegevens te laten wissen.

Dit kan gebruikers meer bewust maken over de profilering die plaatsvindt en hoe er geld aan hun data wordt verdiend. “Maak dan bewust de afweging of u het waard vindt om (deels) met uw persoonsgegevens te betalen. Zodat u zelf over uw gegevens gaat. En daarmee over úw vrijheid”, zo besluit Wolfsen zijn blog.

Source