Op 20
maart 2019 vinden er in Nederland weer verkiezingen plaats. Burgers kunnen stemmen
voor de leden van Provinciale Staten en voor het algemeen bestuur van hun
waterschap. In de aanloop naar deze verkiezingen laat de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP) op haar website weten een verkennend onderzoek te zijn
gestart naar het gebruik van persoonsgegevens in verkiezingscampagnes.

Gebeurtenissen
als de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016, hebben
ervoor gezorgd dat het gebruik van persoonsgegevens in politieke campagnes veel
meer aandacht heeft gekregen. De AP wijst op het stiekem verzamelen van
persoonsgegevens via sociale media en het gericht targeten van specifieke
doelgroepen waarbij deze persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt. Eerder
al deed de AP overigens onderzoek naar de beveiliging van digitale kieswijzers.

Het
huidige onderzoek van de AP is toegespitst op de politieke partijen die in de
Tweede Kamer gezeteld zijn. Aan deze partijen zijn vragen gesteld met
betrekking tot de wijze waarop zij zaken doen met (externe) dienstverleners en
de wijze waarop persoonsgegevens daarbij worden verwerkt. Onder dienstverleners
vallen organisaties die voor politieke partijen ondersteunende werkzaamheden
verrichten in het kader van de verkiezingscampagnes. Deze organisaties worden
bijvoorbeeld ingezet voor ‘microtargeting’, waarbij een groep potentiele
kiezers via social media wordt benaderd met gerichte campagne-uitingen. Verder
is de AP benieuwd hoe de persoonsgegevens worden geregistreerd door de
politieke partijen.

De AP
stelt dat het verzamelen en het gebruik van deze informatie door politieke
partijen en haar externe organisaties mogelijk privacygevoelig kan zijn.
Gegevens als politieke voorkeur worden onder de AVG immers gekwalificeerd als
bijzondere persoonsgegevens. Verwerking van deze categorie gegevens is in principe
verboden tenzij één van de uitzonderingen onder de AVG van toepassing is.
Verder mogen politieke partijen bijvoorbeeld wel hun ledenbestand gebruiken om
hun geregistreerde leden te contacten in verband met de campagnes. De
verstrekking van deze gegevens aan externe organisaties is echter niet zomaar
toegestaan, aldus de AP. Tot slot wijst de toezichthouder erop dat tevens van
potentiële leden of kiezers niet zomaar een bestand mag worden aangelegd met
daarin de politieke overtuiging van deze personen.

https://www.solv.nl/weblog/ap-neemt-politieke-partijen-onder-de-loep/21742