De Autoriteit Persoonsgegevens
(AP) is op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
bevoegd om bij een overtreding van de AVG een boete tot 20 miljoen euro of 4%
van de wereldwijde jaaromzet van een bedrijf op te leggen, afhankelijk van welk
bedrag hoger uitvalt.

Aleid Wolfsen, de voorzitter
van de AP, heeft in een interview aangegeven
dat de AP de eerste dwangsommen heeft
geïnd, en dat bedrijven dus al hebben moeten
betalen. In diverse
media
 is vervolgens bericht
dat de AP de eerste boetes heeft uitgedeeld voor het niet naleven van de AVG.
Dit is echter niet juist, want een dwangsom is niet hetzelfde als een boete.

Een dwangsom is namelijk een
herstelsanctie en is bedoeld om iemand aan te sporen binnen een bepaalde
termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als hij dat niet doet binnen
die termijn, dan gaat de dwangsom lopen zolang de inbreuk niet is hersteld. Een
boete is een punitieve (bestraffende) sanctie die direct kan worden opgelegd
bij een bepaalde overtreding. In de regel zal daaraan wel eerst een
waarschuwing voorafgaan.

De AP heeft zoals dhr. Wolfsen
heeft gezegd tot dusver enkel nog dwangsommen opgelegd (en geïnd!), maar van
een boete is dus nog geen sprake. In het interview van dhr. Wolfsen is gezegd  Er is dat
het gaat om geinde dwangsommen van in de tonnen. De dwangsommen zijn echter nog
opgelegd onder de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vooralsnog zijn er in
Nederland dus nog geen boetes of dwangsommen opgelegd op basis van de AVG.

Met dank aan Edo Hoogenvorst.

https://www.solv.nl/weblog/ap-legt-dwangsommen-op-nog-geen-boetes/21641