De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt dat gemeenten niet voldoende maatregelen nemen om de privacy van burgers te waarborgen bij zogenoemde smartcityprojecten. De toezichthouder doet daarom vrijdag een reeks aanbevelingen.

Het gaat om projecten waarbij gemeenten met slimme sensoren en meetapparatuur data in de openbare ruimte verzamelen. Daarmee worden verkeersstromen en bezoekersaantallen gemeten. Ook worden bijvoorbeeld uitgaansgebieden gemonitord om de mobiliteit en veiligheid te verbeteren.

Volgens de AP staan gemeenten niet altijd voldoende stil bij de privacywetgeving bij dit soort projecten. Slecht ontwikkelde toepassingen kunnen volgens de toezichthouder ten koste gaan van de vrijheid van inwoners en bezoekers van die gemeente. “Bijvoorbeeld wanneer burgers in de openbare ruimte worden gevolgd op een manier die niet nodig of toegestaan is”, schrijft de waakhond.

De AP adviseert gemeenten onder andere een risicoanalyse te publiceren. Zo’n analyse opstellen is sowieso al verplicht, maar vaak wordt deze niet openbaar gemaakt. Daardoor weten burgers niet hoe hun privacy wordt gewaarborgd.

Ook moeten gemeenten volgens de toezichthouder kritisch nadenken over of zij met hun project wel aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen. Daarnaast adviseert de AP gemeenten meer inzicht te krijgen in sensoren die door derden in de openbare ruimte worden geplaatst.

Source