De Autoriteit Persoonsgegevens zal zich binnenkort buigen over een opt-out-register voor wifi-tracking dat door brancheverenging voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics (MOA) is bedacht. Via het register, onderdeel van een zelfopgelegde gedragscode, kunnen burgers zich afmelden voor wifi-tracking.

Burgers kunnen zich via het register aanmelden en worden vervolgens niet meer gevolgd door wifi-trackingsystemen van MOA-leden, zo meldt NU.nl. Bij wifi-tracking wordt het MAC-adres van de smartphone van voorbijgangers verzameld. Het toestel zendt dit unieke adres continu uit als wifi staat ingeschakeld. Het opslaan van dergelijke unieke identificatienummers is niet zonder toestemming van de gebruiker toegestaan, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat een opt-out-methode voor wifi-tracking niet toe. Gegevens mogen alleen worden verzameld als personen nadrukkelijke toestemming hebben gegeven, niet andersom. Op de vraag of het opt-out-register van MOA wel is toegestaan wil de privacytoezichthouder nog niet vooruitlopen. De branchevereniging zegt dat het de wifi-trackingmethode die MOA-leden toepassen en het opt-out-register half maart ter goedkeuring aan de Autoriteit Persoonsgegevens worden overhandigd.