De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en De Nederlandsche Bank (DNB) gaan samenwerken bij het toezicht op de Europese richtlijn voor betaaldiensten Payment Service Directive 2 (PSD2), die deze week in Nederland van kracht werd. Beide organisaties hebben hiervoor een samenwerkingsprotocol ondertekend.

Via de betaalrichtlijn wordt het mogelijk voor particulieren om derde partijen toegang tot hun bankrekening te geven, zodat zij bijvoorbeeld een ‘huishoudboekje’ kunnen maken. Ook is er de mogelijkheid om via deze derde partijen te betalen, bijvoorbeeld via een app of een wallet. De Nederlandsche Bank is verantwoordelijk voor het uitgeven van de vergunningen aan de aanbieders van betaaldiensten.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de bescherming van de privacy van mensen. De toezichthouder kijkt daarbij naar de eisen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en naar de eisen op het gebied van privacy uit PSD2. De AP en DNB zijn nu overeengekomen dat ze informatie gaan uitwisselen die nodig is om toezicht te houden.

Zo delen De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Persoonsgegevens informatie over vergunningaanvragen van bedrijven die zich bezighouden met de verwerking van persoonsgegevens, informatie over incidenten, zoals datalekken, en andere signalen bij betaaldienstverleners. De privacytoezichthouder merkt daarbij op dat het delen van gegevens zoveel mogelijk plaatsvindt zonder dat ze te herleiden zijn naar de signaalgever, klager of verzoeker.