De Autoriteit Persoonsgegevens heeft bij gemeentelijke politieke partijen en zorginstellingen zoals bloedbanken en IVF-klinieken het privacybeleid opgevraagd. Het gaat in totaal om 53 organisaties waar de privacytoezichthouder aanklopte.

De organisaties verwerken bijzondere persoonsgegevens over gezondheid en politieke voorkeur en zijn op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht om in een privacybeleid onder meer vast te leggen met welk doel de persoonsgegevens worden verwerkt, hoelang die worden bewaard en hoe ze worden beveiligd. Wanneer deze organisaties geen privacybeleid hebben of dat niet aan de eisen voldoet, overtreden ze de privacywet.

De Autoriteit Persoonsgegevens merkt op dat een privacybeleid iets anders is dan een privacyverklaring. “Alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten mensen heldere informatie geven over de persoonsgegevens die zij verwerken en voor welk(e) doel(en) zij deze gegevens verwerken. De meest aangewezen manier hiervoor is het opstellen van een online privacyverklaring”, aldus de toezichthouder.

Van welke politieke partijen het privacybeleid is opgevraagd laat de Autoriteit Persoonsgegevens niet weten, behalve dat het om politieke partijen van drie gemiddelde gemeenten gaat met meer dan 100.000 inwoners. De toezichthouder zal vervolgens controleren of het beleid aan de eisen van de AVG voldoet. Sinds de invoering van de AVG controleert de AP onder meer steekproefsgewijs of de eisen uit de privacywetgeving worden nageleefd.