De
Belastingdienst mag vanaf 1 januari 2020 het burgerservicenummer (BSN) niet
meer gebruiken in het btw-identificatienummer van zelfstandigen. De Autoriteit
Persoonsgegevens (AP) heeft besloten
een verwerkingsverbod
op te leggen aan de minister van Financiën, die verantwoordelijk is voor de
verwerking van het btw-identificatienummer door de Belastingdienst, omdat het
gebruik van het BSN in strijd is met de AVG in samenhang bezien met de
Uitvoeringswet AVG.

Op 13 juni 2017 heeft de AP aangekondigd
dat zij ambtshalve een onderzoek is gestart bij de Belastingdienst. De AP concludeert
in haar onderzoek– kort samengevat – dat artikel 10 van de Wabb de
Belastingdienst geen wettelijke grondslag biedt om het BSN zelfstandig te
gebruiken in btw-identificatienummers. Een expliciete wettelijke grondslag voor
deze verwerking van het BSN is echter verplicht op basis van artikel 46 van de
Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). Aangezien
artikel 10 van de Wabb geen wettelijke grondslag biedt is het gebruik van het
BSN van zelfstandigen in btw-identificatienummers in strijd met artikel 46 van
de UAVG.

Eerder had de AP de
Belastingdienst tot 1 januari 2019 de tijd gegeven. De Belastingdienst moest
dan zijn gestopt met het gebruik van het BSN in het btw-nummer, maar de Belastingdienst
had in een brief aan de Tweede Kamer al te kennen gegeven die deadline niet te
halen.

https://www.solv.nl/weblog/ap-belastingdienst-mag-bsn-niet-meer-gebruiken-in-btw-identificatienummer/21707