De gemeente Amsterdam start een nieuwe proef met inloggen via identiteitsplatform IRMA. Het is de bedoeling dat inwoners straks via IRMA op Mijn Amsterdam kunnen inloggen om de status van hun meldingen van voorvallen in de openbare ruimte op ieder moment terug te lezen. Op dit moment is inloggen op Mijn Amsterdam alleen mogelijk door middel van DigiD en eHerkenning.

IRMA staat voor ‘I Reveal My Attributes’ en is een soort van gepersonaliseerd paspoort dat op de telefoon van de gebruiker wordt opgeslagen. Gebruikers kunnen allerlei persoonlijke attributen aan de IRMA-app toevoegen zoals naam, adresgegevens, geboortedatum, BSN, telefoonnummer, e-mailadres of onderwijsidentiteit. Ook vanuit sociale media zoals LinkedIn, Twitter en Facebook kunnen gegevens worden geladen. De in de IRMA-app opgeslagen kenmerken zijn digitaal ondertekend door de uitgever waar de gegevens vandaan komen.

Bij websites en apps die het ondersteunen kunnen gebruikers vervolgens via de IRMA-app inloggen. Doordat de opgeslagen kenmerken digitaal zijn ondertekend weten deze websites en apps dat de gegevens kloppen. Het voordeel van IRMA voor de gebruiker is dat wanneer een website bijvoorbeeld wil weten of de gebruiker ouder is dan 16 jaar, hij dit eenvoudig kan bewijzen, zonder zijn leeftijd of andere gegevens te verstrekken. Alleen relevante kenmerken worden gedeeld.

“Met IRMA kunt u allerlei gegevens delen met de gemeente. Dit is anders dan met DigiD; met DigiD deelt u altijd uw burgerservicenummer. Met IRMA kunt u dit ook doen, maar u kunt ook andere gegevens veilig delen met de gemeente, zoals uw woonadres, e-mail en/of telefoonnummer”, aldus de gemeente Amsterdam, die er ook op wijst dat gebruikers via IRMA anoniem kunnen blijven en niemand met de gegevens kan meekijken omdat die alleen op de telefoon zijn opgeslagen.

In het geval van de proef met Mijn Amsterdam kunnen inwoners hun e-mailadres delen dat bij de gedane melding is opgegeven. Vervolgens krijgen inwoners een overzicht van hun meldingen. Daarnaast loopt er een pilot waarin inwoners op basis van hun postcode kunnen stemmen op verbeteringen in hun buurt. Vooralsnog gaat het alleen om pilots, waarmee inwoners ook de werking van IRMA kunnen testen. Of Amsterdam en andere gemeenten IRMA mogen inzetten is afhankelijk van de Wet digitale overheid.

Deze wet geeft publieke dienstverleners mogelijkheden om andere elektronische identificatiemiddelen dan bijvoorbeeld DigiD te gebruiken. De wet is echter nog niet aangekomen. “De ontwikkelingen rondom deze wet zijn mede bepalend voor onze verdere stappen met IRMA, maar we hebben er veel vertrouwen in dat dit goed komt”, zegt Ineke van Gelder van de gemeente Amsterdam tegenover SIDN, de beheerder van het .nl-domein. SIDN sloot in 2019 een samenwerkingsovereenkomst met Privacy by Design, de stichting achter IRMA.

Source