De gemeente Amsterdam heeft door een fout de persoonsgegevens van klagende Airbnb-verhuurders gelekt. De Amsterdammers hadden een bezwaarschrift ingediend over de nieuwe verhuurtermijn voor Airbnb, die van zestig naar dertig dagen ging.

De bezwaarschriften werden op de website van de gemeente geplaatst, waarbij de namen onherkenbaar waren gemaakt. Door het onherkenbaar gemaakte gedeelte in het document te kopiëren en ergens anders te plakken werden de gegevens toch zichtbaar. Het ging om namen, adresgegevens en in een enkel geval ook een telefoonnummer van tien Amsterdammers, zo meldt AT5. De gemeente betreurt de situatie en heeft het document van de eigen website verwijderd. Er zal later een geanonimiseerde versie worden teruggezet.

Vorig jaar werd de Australische overheid door een zelfde fout in verlegenheid gebracht. In een document met een overzicht van de telefoonrekeningen van politici en sommige voormalige ministers waren de telefoonnummers wit gemaakt. Door de tekst te kopiëren en te plakken of de tekst te selecteren werden de nummers alsnog zichtbaar.