Amazon, Apple, Facebook en Google zijn veel te machtig geworden en vormen daarmee een bedreiging voor de Amerikaanse economie en democratie, zo stelt een commissie van het Huis van Afgevaardigden. Zestien maanden lang deed het Judiciary Antitrust Subcommittee van het Huis van Afgevaardigden onderzoek naar de marktmacht van de Big Tech-bedrijven, de gevolgen die dit heeft voor de economie en hoe het hersteld kan worden.

Door allerlei overnames, die mede mogelijk waren doordat toezichthouders niet onderzochten wat de gevolgen voor de concurrentie waren of dat de overname tot een monopolie kon leiden, zijn Amazon, Apple, Facebook en Google de dominante partijen binnen hun markt geworden, zo stellen de onderzoekers, die tevens opmerken dat de techbedrijven hun marktmacht hebben misbruikt om nog dominanter te worden.

Deze dominantie brengt grote kosten met zich mee, aldus de onderzoekers. Zo hebben consumenten minder keuze, zorgt het voor minder innovatie en ondernemerschap in de Amerikaanse economie, verzwakt het de vrije pers en ondermijnt het de privacy van Amerikanen. Als voorbeeld noemen de onderzoekers dat door een gebrek aan concurrentie de privacybescherming van Facebookgebruikers minder is geworden en er een toename is van misinformatie op het platform.

Ook Amazon, Apple en Google kunnen door hun monopoliepositie de eigen producten en diensten promoten en concurrenten tegenwerken. “Deze bedrijven hebben meestal hun eigen marktplaats terwijl ze er ook op concurreren. Een positie die hen in staat stelt om één stel regels voor de anderen op te stellen, terwijl ze zelf volgens andere regels spelen”, zo laat het onderzoeksrapport weten.

Volgens de onderzoekers moet er dan ook vanuit de overheid actie worden ondernomen. “De totaliteit van het bewijs dat dit onderzoek heeft opgeleverd laat de noodzaak van wetgevende maatregelen en hervormingen zien. Deze bedrijven hebben teveel macht, en die macht moet worden ingeperkt en onderworpen aan passend toezicht en handhaving. Onze economie en democratie staan op het spel.”

Om de marktmacht van de Big Tech-bedrijven in te perken pleiten de onderzoekers voor verschillende maatregelen. Zo mogen de platformen zich niet bezig houden met markten die van het platform afhankelijk zijn, mogen de platformen zich niet zelf bevoordelen, moeten de platformen compatibel zijn met concurrerende netwerken, moeten er standaarden komen om overnames te verbieden die de concurrentie verminderen en moeten toezichthouders worden versterkt.

De vier bedrijven zijn het niet met de bevindingen van de onderzoekers eens. Volgens Amazon kunnen de aanbevelingen van het rapport schadelijk zijn voor consumenten en kleine bedrijven. Apple stelt dat de App Store juist allerlei nieuwe markten, diensten en producten mogelijk heeft gemaakt, terwijl Facebook opmerkt dat het met allerlei diensten concurreert. Ook Google laat in een reactie tegenover The New York Times weten dat het in een zeer competitieve markt opereert.

Source