Gebruik van alcohol en drugstesten kan noodzakelijk zijn en er blijkt in de praktijk behoefte aan. Er ontbreken echter duidelijke regels. Mogelijk valt de uitvoering van dergelijke testen onder de rechtstreekse werking van art. 9 lid 2(b) AVG. Er ligt een taak voor de wetgever om een helder en eenduidig kader te schetsen.

https://www.recht.nl/art/169486