De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) bewaren gegevens die op basis van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) zijn verkregen, soms veel langer dan is toegestaan.

Deze zogeheten bulkdatasets zijn gegevensverzamelingen waarvan het merendeel van de gegevens betrekking heeft op organisaties en/of personen die geen onderwerp van onderzoek van de diensten zijn en dat ook nooit zullen worden. De opsporingsdiensten slagen er echter niet in zo spoedig mogelijk te beoordelen of bepaalde bulkdatasets relevante gegevens bevatten of niet.

“Bulkdatasets die volgens de Wiv 2017 zijn verzameld, zijn soms integraal (of grotendeels) ten onrechte ‘relevant’ verklaard zodat ze langer dan anderhalf jaar bewaard kunnen worden”, oordeelt de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) dinsdag in een rapport.

De CTIVD noemt die praktijken ‘onwenselijk’ en onrechtmatig omdat er ook veel gegevens tussen zitten van personen en organisaties die geen onderwerp van het onderzoek zijn. “Dat wringt met de aard van bulkdatasets”, constateert de CTIVD. “Het gevolg van deze abstracte wijze van relevantiebeoordeling is dat deze gegevens zonder definitieve vernietigingstermijn binnen de diensten bewaard kunnen blijven.”

De CTIVD heeft ook de verzameling van vluchtgegevens door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. Deze zogeheten API-gegevens (Advance Passenger Information) worden door de AIVD en MIVD op rechtmatige wijze verzameld.
Toch is hier nog aanscherping van de wet nodig, oordeelt de CTIVD. De API-gegevens worden door de diensten niet aangemerkt als bulkdatasets. Daarom is de bescherming van de privacy van personen die niet in onderzoek zijn en dat ook nooit zullen worden, onvoldoende beschermd. “Dit is een onderwerp dat ten minste in het kader van de wetsevaluatie aandacht behoeft”, aldus de CTIVD.

Source