YouTube kan niet worden gedwongen om bepaalde privégegevens, zoals het e-mailadres en IP-adres van mensen die op het platform illegaal films uploaden, te onthullen. Dat is het advies van advocaat-generaal Henrik Saugmandsgaard Øe aan het Hof van Justitie.

Het advies aan de hoogste EU-rechter is uitgesproken in een zaak tussen het Duitse bedrijf Constantin Film en YouTube. Constantin Film, houder van exclusieve rechten op films als Parker en Scary Movie 5, eist dat YouTube het e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres van gebruikers verstrekt die de films illegaal op YouTube hebben geplaatst.

Advocaat-generaal Øe stelt dat er volgens regels van de Europese Unie een strikte limiet is aan de informatie die kan worden gedeeld bij schendingen van intellectuele eigendomsrechten. Zo richt EU-wetgeving zich op de naam en het postadres van gebruikers, niet op het e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres.

“Voor zover ik weet, zijn er geen voorbeelden van EU-wetgeving waarbij de termen ‘namen en adressen’ verwijzen naar een telefoonnummer, IP-adres of e-mailadres”, stelt de advocaat-generaal. Deze zou YouTube dus volgens EU-regelgeving niet hoeven overhandigen.

De EU-landen zouden zelf echter uitgebreidere regels kunnen instellen, de EU stelt alleen minimumnormen. Het advies van de advocaat-generaal is niet bindend, maar wordt in de praktijk wel vaak door het Hof van Justitie overgenomen.

Source