Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG), dat bestaat uit de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en de Gezondheidsraad, is kritisch op de juichende houding van de overheid ten opzichte van apps en technologie in de zorg. Het adviesorgaan waarschuwt donderdag voor onnodige ongerustheid onder mensen en onbetrouwbare metingen door bijvoorbeeld apps.

Het gebruik van draagbare apparaten (wearables), zoals hartslagmeters voor consumenten, en apps is onderdeel van het zogenoemde e-health. Deze producten zouden ervoor kunnen zorgen dat mensen meer gegevens over hun eigen lichaam en leefstijl kunnen meten. Daarbij gaat het om gezonde mensen die geen patiënt zijn.

Hierdoor is het mogelijk dat gebruikers hun gezondheid verbeteren, daardoor minder zorg nodig hebben, wat vervolgens zou kunnen leiden tot minder zorgkosten.

Het CEG waarschuwt donderdag echter dat e-health haar meerwaarde voor de zorg nog niet heeft bewezen, omdat niet alle apps en wearables van goede kwaliteit zijn.

Zo geven sommige apps bijvoorbeeld onbetrouwbare metingen. Hierdoor kunnen gebruikers onterecht gerustgesteld worden, wat tot gezondheidsschade zou kunnen leiden.

Gebruik kan zorgen voor onnodige ongerustheid

Ook kan het gebruik van e-healthtoepassingen zorgen voor ongerustheid bij gebruikers wanneer een app iets meet terwijl de gebruiker in werkelijkheid gezond is.

Hierdoor bestaat de kans dat patiënten sneller naar de dokter gaan terwijl dit eigenlijk niet nodig is. Dit zorgt vervolgens juist voor een toename van de zorgkosten.

Het CEG pleit daarom voor terughoudendheid bij het aanmoedigen van e-health door de overheid. Volgens het adviesorgaan is het nodig om kritisch te kijken naar e-health. Zo stelt het orgaan voor om een keurmerk op te stellen zodat gebruikers van e-health weten waar ze aan toe zijn.

Source