De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zet haar onderzoek naar de App Store van Apple voort. De Europese Commissie kondigde onlangs een soortgelijk onderzoek aan, maar de Nederlandse toezichthouder heeft besloten zijn focus te verleggen om overlapping te voorkomen.

Het komt vaker voor dat de Europese Commissie en een nationale autoriteit een soortgelijk onderzoek instellen naar hetzelfde bedrijf. In de Europese regels staat dat de nationale toezichthouder dan moet stoppen met het onderzoek.

Van deze regels wordt nu bij uitzondering afgeweken. Volgens de ACM kunnen de onderzoeken naast elkaar worden voortgezet doordat de Nederlandse toezichthouder heeft besloten zijn focus te verleggen.

De ACM bekijkt of Apple misbruik maakt van zijn machtspositie. De toezichthouder kijkt daarbij nu alleen nog naar de voorwaarden die Apple hanteert voor appaanbieders die niet direct met apps van Apple concurreren. Het gaat met name om apps op het gebied van online dating in Nederland.

Brussel onderzoekt of Apple belemmeringen opwerpt voor apps die wel direct met de techgigant concurreren, zoals Spotify. In eerste instantie wilde de ACM dat ook bekijken, maar daar ziet de toezichthouder nu van af om overlapping te voorkomen.

De Europese Commissie en de ACM gaan met elkaar in gesprek over de resultaten van beide onderzoeken. De conclusie van het onderzoek van de ACM wordt later dit jaar verwacht.

Source