ABN Amro hoeft een vrouw van wie 4.000 euro werd gestolen niet te vergoeden omdat haar dochter haar pincode naar de dief van haar pinpas appte. Dat blijkt uit een uitspraak van het financiële klachteninstituut Kifid. De vrouw had op 10 mei van dit jaar aan het einde van de middag haar portemonnee met daarin de betaalpas en haar mobiele telefoon achter haar in een hoekje van het raamkozijn gelegd.

Een uur later werd de man van de vrouw gebeld door hun kleindochter met de vraag waarom haar oma niet reageerde. De vrouw ontdekte toen dat haar portemonnee en telefoon waren gestolen. In de tussentijd had de dief via WhatsApp aan verschillende contacten om de pincode van de betaalpas gevraagd. Een dochter van de vrouw appte die, in de veronderstelling dat het om haar moeder ging.

Nadat bleek dat de telefoon en pinpas waren gestolen belde de dochter de bank, om de betaalpas te laten blokkeren. Daarop blokkeerde de bank de betaalpas ook. Dit was echter net te laat. Tijdens twee transacties die respectievelijk één en twee minuten voor de blokkade plaatsvonden pinde de dief in totaal 4.000 euro.

De vrouw deed een aantal dagen later aangifte bij de politie en verzocht de bank om het gestolen bedrag te vergoeden. ABN Amro weigerde dit. Volgens de bank heeft de vrouw grof nalatig en in strijd met de toepasselijke voorwaarden gehandeld door de betaalpas onbeheerd achter te laten in het raamkozijn en haar pincode met een derde te delen.

Daarop stapte de vrouw naar het Kifid. Het klachteninstituut oordeelt dat er inderdaad sprake is van grof nalatig handelen. “Consument heeft immers haar portemonnee met daarin de betaalpas in het raamkozijn gelegd en een onbekende derde heeft deze ongezien kunnen wegnemen. Daarbij komt dat de derde beschikte over de pincode van de betaalpas. Het delen van de pincode – met wie dan ook – is in strijd met de toepasselijke voorwaarden.”

Aanvullend stelt het Kifid dat de vrouw niet opzettelijk of frauduleus heeft gehandeld, maar er geen aanleidingen zijn om haar aansprakelijkheid te beperken. De vrouw moet de schade van 4.000 euro dan ook zelf dragen (pdf).

Source