Door de introductie van een nieuw model identiteitskaart is het vanaf donderdag 29 juli 12.00 uur tot en met 1 augustus niet mogelijk om een paspoort of identiteitskaart aan te vragen. Ook spoedaanvragen kunnen dan niet worden gedaan. Alleen de Koninklijke Marechaussee kan tijdens het overgangsweekend een noodpaspoort afgeven. Dat meldt de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

De nieuwe Nederlandse identiteitskaart, waarbij de chip twee vingerafdrukken van de houder bevat en het burgerservicenummer (BSN) ook als qr-code is opgenomen, wordt op 2 augustus gelanceerd. Tevens zal bij de nieuwe id-kaart het BSN uit de machine readable zone op de voorkant en chip zijn verwijderd. Door de overgang naar het nieuwe model identiteitskaart wordt de productie van zowel identiteitskaarten als paspoorten tijdelijk stilgelegd.

Dit heeft onder andere gevolgen voor burgers. Zo is het vanaf donderdag 29 juli 12.00 uur tot en met zondag 1 augustus niet mogelijk om bij een gemeentebalie, een Nederlandse ambassade, consulaat, een kantoor van een externe dienstverlener of de diplomatieke balie een paspoort of identiteitskaart aan te vragen. Het gaat dan ook om spoedaanvragen. De uitreiking van documenten kan wel doorgaan.

Burgers in Nederland die een noodpaspoort nodig hebben kunnen dit alleen via de Koninklijke Marechaussee krijgen. Voor Nederlanders in het buitenland wijst de RvIG naar een laissez-passer. Naast een nieuwe identiteitskaart was de overheid van plan om op 2 augustus ook een nieuw paspoort te introduceren, maar die introductie zal pas plaatsvinden wanneer de voorraad halffabricaten en blanco documenten voor het huidige paspoort zo klein mogelijk is. Een exacte datum is dan ook nog niet bekend.

Source