De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kreeg in 2019 van ruim 27.800 mensen een klacht vanwege een mogelijke privacyschending. Dat meldt de autoriteit vrijdag op haar website. Het gaat om een stijging van 79 procent ten opzichte van 2018.

In 2019 werden 20.700 privacyklachten afgehandeld. Daar zaten ook klachten uit 2018 bij. Er werden 138 onderzoeken verricht naar aanleiding van die klachten en bij 25 daarvan werd een overtreding geconstateerd.

De AP legde in sommige gevallen een straf of boete op. Andere keren kwam de betreffende organisatie er met een waarschuwing vanaf.

Het gros van de klachten ging over een schending van een privacyrecht, zoals het recht op inzage en het recht op verwijdering. Ook gingen klachten over ongevraagde reclames en over organisaties die persoonsgegevens zonder toestemming doorgeven aan derden.

Nog steeds te weinig capaciteit

Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP, zegt dat “cijfers bovenal laten zien dat mensen ons goed weten te vinden”. Wel zegt de autoriteit nog steeds onderbemand te zijn en daardoor minder vaak een onderzoek te kunnen starten.

“Met het huidige aantal medewerkers kunnen wij de meeste klachten pas na zes maanden in behandeling nemen”, zegt Wolfsen. “Dat moet anders: mensen hebben recht op bescherming van hun privacy en moeten daarvoor snel terechtkunnen.”

Er loopt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid een onderzoek naar de beschikbare capaciteit en de financiering die nodig is om meer klachten te kunnen verwerken. Dat onderzoek is naar verwachting in mei klaar.

Source